Jan-Nico Appelman

Jan-Nico Appelman is gedeputeerde namens de CDA (3 zetels). Als de Commissaris van de Koning afwezig is, is Jan-Nico Appelman zijn 3e vervanger (3e loco). Verder vervangt hij gedeputeerde Cora Smelik bij afwezigheid.

Portefeuille

Meer informatie vindt u op de website van CDA Flevoland.

Foto van gedeputeerde Jan-Nico Appelman

 
Download

Portretfoto gedeputeerde Jan-Nico Appelman - fotograaf: © Patricia Pietersen

jpg - 377,07 kB
Open de jpg

Ambtshalve nevenfuncties

  • Vertegenwoordiger namens aandeelhouder provincie bij OMALA N.V.
  • Vertegenwoordiger namens aandeelhouder provincie bij HORIZON B.V.
  • Lid van het dagelijks bestuur van het Flevolands Archief (gemeenschappelijke regeling)
  • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Regionale Economie van het Interprovinciaal Overleg
  • Lid Bestuurlijk overleg Platform Economie MRA
  • Voorzitter Monitoring Board FoodChains 4 EU van het INTERREG
  • Lid Executive Committee van de North Sea Commission, onderdeel van Conference of Peripheral Maritime Regions
  • Lid van de Comité van Toezicht INTERREG Deutschland - Nederland
  • Lid Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing van de Sociaal Economische Raad (onbezoldigd)

Niet-ambtshalve nevenfuncties

DGA Wilava Holding BV

Is een holding waarin belangen worden gehouden ten aanzien van de exploitatie van windmolens. Jan-Nico Appelman is statutair bestuurder. Het beheer wordt uitgevoerd door de accountant en adviseur. De tijdsbesteding voor Jan-Nico Appelman is enkele uren per maand. Er zijn inkomsten.

Appelman Windenergie

Is een eenmanszaak. Het bedrijf exploiteert een solitaire windmolen. Het beheer wordt uitgevoerd door de accountant en adviseur. De tijdsbesteding voor Jan-Nico Appelman is enkele uren per maand. Er zijn inkomsten.

Akkerbouwbedrijf Appelman

Is een eenmanszaak. Het bedrijf exploiteert een akkerbouwbedrijf. De werkzaamheden worden verricht door de bedrijfsleider. De tijdsbesteding voor Jan-Nico Appelman is enkele uren per maand. Er zijn inkomsten.