Perspectiefnota pakt positief uit

15 mei 2024

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de perspectiefnota opgesteld en aangeboden aan Provinciale Staten. De perspectiefnota geeft een financieel doorkijkje naar de komende vier jaar en dit valt voor de provincie een stuk positiever uit dan aanvankelijk werd verwacht. De financiële meevaller betekent dat de provincie kan blijven investeren in onze veelzijdige samenleving.

Eerste perspectiefnota

Het is de eerste perspectiefnota van het college sinds de ondertekening van het coalitieakkoord 2023-2027 ‘Toekomst voor het nieuwe land’. De rode draad van het coalitieakkoord is ‘van, voor en door Flevolanders’. Dat zijn voor dit college geen holle woorden. Gedeputeerde Staten hechten grote waarde aan samenwerking met onze inwoners, medeoverheden en ondernemers.