Samen aan de slag

2 jun 2023 - 2 jun 2023

Wij nodigen ondernemers, maatschappelijke partners en inwoners uit om samen te werken aan de toekomst van Flevoland. Doel van deze dag is samen met u een concretere invulling te gaan geven aan de Strategische Agenda Flevoland en de bijbehorende uitvoeringsagenda. Wij willen dit doen door kennis te delen en interactieve sessies. Gemeenten, waterschap en provincie organiseren dit samen.

Samen

Op 15 december hebben maatschappelijke partners en ondernemers gezamenlijk de thema’s van de Strategische Agenda verkend. Inmiddels is er een uitvoeringsagenda opgesteld die weergeeft hoe Flevoland de grote opgaven voor de toekomst wil aanpakken. Wij realiseren ons dat wij het niet zonder u kunnen uitvoeren. Wij hopen dan ook op uw komst.

Programma

Reserveer dan 2 juni alvast in uw agenda! De bijeenkomst zal zijn in het Aviodrome (Lelystad).

 • 12.00 uur: Lunch
 • 13.05 uur: Opening Samen aan de Slag met toelichting op de Strategische agenda en de uitvoeringsagenda
 • 13.55 uur: Pauze/verplaatsing
 • 14.10 uur: Verdiepende themasessie naar keuze:
  • Ruimtelijk economische aanpak Almere/Oostflank MRA: Groeiagenda Nieuw Land
  • Biobased ketens bouwen in Flevoland
  • Wat is dat op mijn bord???
  • De uitdagingen van regionale samenwerking; samen werken aan de toekomst
  •  Het nieuwe pionieren in Oostelijk Flevoland
  • Water en bodem; ons natuurlijk fundament
  • Vrije themasessie
 • 15.15 uur: Terugblik en afsluiting
 • 15.45 uur: Borrel