De Provincie kiest

We willen iedereen in Nederland een beeld geven van de functie en werkzaamheden van de provincies. Om hier vorm aan te geven heeft de provincie Flevoland samen met de andere elf provincies een algemene campagne gevoerd eind 2022.

In de Provincie Kiest campagne staan tegenstellingen centraal

In deze Provincie Kiest campagne staan tegenstellingen centraal. Deze stellingen hebben betrekking op uw alledaagse leven. Aan de hand van de stellingen dagen we u uit na te denken welke van de stellingen uw voorkeur heeft. Zo laten we u zien hoe lastig deze afweging is. Meer informatie over deze campagne en over de stellingen vindt u op de website van De Provincie Kiest

Wonen in een windmolen?

De provincie staat voor veel ruimtelijke keuzes. Er is een stijgende vraag naar woonruimte. Ook de transitie naar duurzame energie staat hoog op de agenda. Het zijn moeilijke keuzes die vragen om slimme oplossingen. Kiest de provincie voor duurzame initiatieven als het plaatsen van windmolens of komt de ruimte beschikbaar voor woningbouw? Deze keuzes kunnen soms strijdig zijn. Liever maakt de provincie keuzes die elkaar versterken. Zou u graag willen wonen in een windmolen om het woningtekort tegen te gaan? In de video ziet u hoe dat eruit zou zien: Kun je wonen in een windmolen? - deprovinciekiest.nl