Het CDA is de oudste partij in Flevoland - al begin 20e eeuw was de voorloper van de partij, de AR, vertegenwoordigd in de gemeenteraad van het toenmalige eiland Urk.

Oog voor de toekomst van Flevoland

Sinds de vorming van onze provincie is het CDA onafgebroken vertegenwoordigd in Provinciale Staten en in het college van Gedeputeerde Staten. Een partij vol geschiedenis dus, maar ook een partij die oog heeft voor de toekomst van Flevoland.

Uitdagingen

We staan voor belangrijke uitdagingen de komende 10 tot 20 jaar op onderwerpen als klimaat, energie, landbouw en woningbouw; uitdagingen die we samen met de inwoners van Flevoland aan willen gaan.