ChristenUnie

De ChristenUnie heeft een sterk en uniek antwoord op vragen over ‘links of rechts’ en over de rol van de overheid.

Bescheiden maar daadkrachtige overheid

Wij geloven dat God mensen tot bloei laat komen in relaties, als mensen samenwerken en voor elkaar zorgen. We staan voor een bescheiden, maar daadkrachtige overheid die mensen en hun gemeenschappen stimuleert om dienstbaar te zijn aan hun naasten en zorg te dragen voor Gods schepping.

Duurzame ontwikkeling

Wij zetten ons daarom in voor duurzame ontwikkeling van en een zorgvuldige omgang met heel Zijn schepping. Wij zetten ons in voor de waardigheid en de rechten van alle mensen: krachtig of kwetsbaar, geboren of ongeboren, nabij of veraf.

Bouwen aan vertrouwen

De afgelopen vier jaar heeft de ChristenUnie een belangrijke bijdrage mogen leveren aan de ontwikkelingen in Flevoland. We hebben verantwoordelijkheid genomen, omdat we willen bouwen aan vertrouwen en aan onze mooie provincie, ruimte willen geven aan ontwikkelingen maar vooral omdat wij vanuit onze Bijbelse opdracht willen bijdragen aan de toekomst van ons mooie Flevoland.