Interview Corina Straatsma

Wie is Corina Straatsma? En welke koers wil zij graag varen? Kom alles over haar te weten in dit interview.

Wie is Corina Straatsma?

''Voordat ik zes jaar geleden terug naar Nederland verhuisde en in Almere terecht kwam, werkte ik in Zuid Amerika en Zuidelijk Afrika als manager voor ontwikkelingsorganisatie Hivos. Daar volgden we eigenlijk al een groenrode agenda: boeren rond het aftakelende Amazonewoud een duurzaam perspectief bieden, maar ook aandacht vragen voor bijvoorbeeld homo-emancipatie, mensenrechten en kansen voor jongeren. De overgang naar de provinciale politiek was voor mij een logische stap. Over de afgelopen coalitieperiode ben ik tevreden. We namen voor de eerste keer deel aan het bestuur en ook al hebben we de afgelopen jaren best wat water bij de wijn moeten doen, de balans is positief.''

Welke koers van Flevoland zou u graag willen kantelen?

''Wat ons betreft mag de provincie de kerntaken wat oprekken en onze sociale samenleving in overleg met de gemeenten versterken. Niet alleen op de bekende terreinen van zorg en sport, maar zeker ook als het gaat om (energie)armoede en kansenongelijkheid. Wij kunnen natuurlijk niet besluiten om bijvoorbeeld een huizenblok in Almere volledig te isoleren, maar we kunnen daarvoor wel fondsen beschikbaar stellen aan de gemeente. In deze tijden moet een provincie zich simpelweg niet afzijdig houden. Wij hebben een verantwoordelijke rol in de Flevolandse maatschappij, waar we met mensen samenleven van wel honderdvijftig nationaliteiten. De Provinciale Staten is qua samenstelling overigens geen goede afspiegeling van de Flevolandse samenleving. Wat ons betreft denken en praten inwoners uit alle lagen van de bevolking mee. Of je nu met een beperking leeft of misschien een migratieachtergrond hebt. Op onze kandidatenlijst hebben we daarmee in ieder geval een voorzichtig begin kunnen maken.''

Welke kant van Flevoland wilt u graag koesteren?

''Flevoland is koploper op het gebied van biologische landbouw. Wat GroenLinks betreft komt er een flink fonds voor agrariërs die duurzaam, diervriendelijk en natuurinclusief willen boeren. Dan heb je al die stikstofmaatregelen en alle andere maatregelen die er aan zitten te komen niet meer nodig. Begin dus liever alvast in één keer aan de landbouwtransitie: grondgebonden veeteelt en minder gif en kunstmest in de akkerbouw. Goed voor onze bodem, het klimaat, voor het water en voor onze natuur. Want over vijftig jaar willen we het land nog steeds op een goede manier kunnen bewerken en hier plezierig met elkaar kunnen leven. Met droge voeten.''