Interview Kees Kok

Wie is Kees Kok? En welke koers wil hij graag varen? Kom alles over hem te weten in dit interview.

Wie is Kees Kok?

''Inmiddels heb ik drie Statenperiodes achter de rug, maar het politieke werk blijft boeien. Het gaat om de basale vraag wat de burger raakt en wat deze nu echt belangrijk vindt. We hebben simpelweg de maatschappelijke opdracht om de belangen van de burger te dienen en om te leveren. Die opdracht wordt de komende jaren nog urgenter. Dat vraagt om een goed samenspel tussen GS en PS. Mede vanuit mijn achtergrond vind ik daarbij dat we ons geld goed moeten besteden. Laatst las ik nog ergens dat in twee jaar tijd een bedrag van 570 miljoen teveel aan subsidie naar investeerders van windparken was gegaan. Dan mag je je toch wel even stevig achter de oren krabben. Datzelfde geldt ook voor plannen voor megalomane datacenters die maatschappelijk geen enkele relevantie hebben en per saldo niets opleveren. Om maar te zwijgen over het nut van windmolens.''

Welke koers van Flevoland wilt u graag kantelen?

''We gaan een hectische periode tegemoet. Denk aan de bouwopdracht, de energietransitie en de landbouwproblematiek. Voorheen hoorde je nooit iemand over energiearmoede, maar nu is dat opeens hoogst actueel. Het gevecht om de ruimte is echt begonnen. Hoe passen we wonen, landbouw, recreatie en werkgelegenheid in één plaatje, in de wetenschap dat niet alles meer kan. En Flevoland kan ook niet alle Randstadproblemen oplossen. Het neerzetten van 100. 000 huizen gaat niet zonder een goede infrastructuur en voorzieningen voor de inwoners. Denk aan zorg dichtbij bijvoorbeeld. Hoe denken we 200.000 nieuwe inwoners te huisvesten, terwijl dat aantal door immigratie steeds hoger zal zijn. Het leggen van die “ruimtelijke puzzel” wordt een wereldklus. Ik zie de noodzaak om al die ontwikkelingen kritisch te blijven volgen en een constructieve bijdrage te leveren. Dat doen we eigenlijk al lang. Zo ligt er een doortimmerde woonvisie en een helder Asielplan. JA21 wil pragmatisch zijn. Geen hoogdravende concepten maar praktische oplossingen. Beleid dat werkt. Zo gaat het niet aan om iedereen van het gas af te sleuren als je ziet dat onbetaalbaar is en het stroomnet vastloopt, of de polder vol te stouwen met woningen als de belangrijkste voorzieningen niet op orde zijn. In een tijd dat partijen het beleid graag ideëel naar links willen trekken, staan wij realistisch en oplossingsgericht aan de rechterkant.''

Welke kant van Flevoland wilt u graag koesteren?

''Ik zou graag de ruimte en de weidsheid van de provincie willen koesteren. Geen verrommeling meer met distributiedozen en een woud aan windmolens.''