Interview Jurie Pasterkamp

Wie is Jurie Pasterkamp? En welke koers van Flevoland wil hij graag kantelen? Kom alles over hem te weten in dit interview.

Wie is Jurie Pasterkamp?

''Na een pitch waarin ik mijn visie gaf op belangrijke punten voor Krachtig Flevoland, ben ik de lijsttrekker geworden. Natuurlijk doe ik het niet alleen. Naast een heel team van adviseurs heeft de partij ook veel adviseurs die niet op de lijst staan. Adviseurs woonachtig in: Almere, Dronten, Lelystad, Zeewolde, Urk en de Noordoostpolder.''

Welke koers van Flevoland wilt u graag kantelen?

''De vernieuwde politiek van Krachtig Flevoland streeft naar een samenleving, waarin men verbinding zoekt en geen polarisatie. Echte politiek vereist een continue samenwerking en uitwisseling van gedachten en wensen tussen burgers en bestuurders. Echt samenwerken is alleen mogelijk als partijen beseffen dat ze voordeel hebben bij samenwerking en niet onderworpen zijn aan regelgeving zonder inspraak die van bovenaf wordt opgelegd. Wij streven naar samenwerking die vanuit de burgers zelf komt. In onze provincie zien we veel teleurstelling en verdriet. Voedsel zou zo’n verbindende factor kunnen zijn, maar helaas zien we polarisatie tussen stad en platteland. Bijvoorbeeld door de import van voedsel en discussies over onderwerpen als stikstof. Krachtig Flevoland is een voorstander van circulair boeren, zoals het gebruik van efficiënte maatregelen om mest te verwerken tot nuttige producten als biogas, in plaats van uitstoot van: stikstof, ammoniak, methaan en CO2. Dit kan worden bereikt door het creëren van een systeem waarin de boer de mest verwerkt in een gesloten circuit, waarbij de mest als vaste korrel op het land wordt uitgereden, waardoor gassen en stoffen uit mest aanzienlijk worden gereduceerd. Er zijn voldoende mogelijkheden om de boer te ontzien.''

Welke kant van Flevoland wilt u graag koesteren?

''Flevoland is een heel weidse provincie, met ruim opgezette steden en bijzondere historische locaties, zoals de Poldertoren in Emmeloord. Als je in de richting van die watertoren rijdt, heb je echt het idee dat je thuis bent in Flevoland!''

Download

Verkiezingsprogramma Krachtig Flevoland

pdf - 6,32 MB
Open de pdf