Interview Abassin Nessar

Wie is Abassin Nessar? En welke koers wil hij graag varen? Kom alles over hem te weten in dit interview.

Wie is Abassin Nessar?

''Je zou mij kunnen omschrijven als een praktische idealist. Mijn wieg staat in de Afghaanse hoofdstad Kabul en mijn familie en vooral mijn opa hebben mij hele duidelijke overtuiging meegegeven dat ik mij altijd in moet te zetten voor anderen die het minder hebben dan ik. Ik voel mij daarom ook begaan met mensen die structureel niet kunnen meedoen in de samenleving. Nadat ik zelf in mijn kindertijd als politiek vluchteling naar Nederland kwam, heb ik die overtuigingen overal ter wereld ook met trots uitgedragen. Bij mijn werk voor non-profitorganisaties in het Midden-Oosten, maar ook bij overheden in Nederland. Ook tegenwoordig breng ik mijn principes nog iedere dag in de praktijk. Bij het Ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening werken we aan de woningbouwopgave en in Provinciale Staten geeft de PvdA samen met andere partijen vorm aan een beter Flevoland.''

Welke koers van Flevoland zou u graag willen kantelen?

''De bestaanszekerheid van gewone Flevolanders raakt tegenwoordig meer dan ooit in het geding. Mensen komen in de kou te staan. Ze kunnen hun rekeningen niet meer betalen en maken zich terechte zorgen over de toekomst. Daarmee is voor de PvdA nu echt het moment gekomen om terug te keren naar de klassieke thema’s uit het sociaal-democratische gedachtengoed waar we eerder zo veel aan te danken hebben gehad. Armoedebestrijding of strijden voor gelijke kansen van kinderen en jongeren binnen het onderwijs bijvoorbeeld. Dat mogen dan in de eerste plaats gemeentelijke taken zijn, maar vanuit onze open huishouding hebben wij alle recht en alle reden om ons daar als provincie ook mee bezig te houden. Het is tijd om echt iets terug te doen voor de Flevolanders, zonder daarbij enig onderscheid te maken tussen mensen en zonder steeds eerst weer te bedenken of het past binnen het ‘systeem’.''

Welke kant van Flevoland zou u graag willen koesteren?

''In de afgelopen jaren heeft de PvdA deelgenomen aan de coalitie en legden we samen de basis voor een krachtige samenleving en een rechtvaardige energietransitie. Met goede zorg, een toegankelijke infrastructuur en vooral ook de mensen in het midden. Een mooi begin, waar we de komende tijd graag op verder willen bouwen. Met meer aandacht voor helder onderwijs en een toegankelijke infrastructuur. Flevoland moet ook via het OV beter bereikbaar worden en verdient een stabiele IJmeerlijn en Lelylijn. Daarmee gaan we de komende tijd aan de slag. Niet op eigen kracht, maar samen met zoveel mogelijk andere partijen. Uiteraard met partijen waar we ideologisch veel overeenkomsten hebben zoals GroenLinks, maar ook met andere partijen. Of ze nu links of rechts van ons liggen.''