Interview Geert Post

Wie is Geert Post? En welke koers wil hij graag varen? Kom alles over hem te weten in dit interview.

Wie is Geert Post?

''Op mijn tiende zat ik al op de publieke tribune van het gemeentehuis op Urk. Ik genoot werkelijk van alle politieke discussies, waar ook mijn grootvader bij betrokken was. Al honderd jaar komen zij op voor de belangen van bijvoorbeeld de landbouw en de visserij. Als ik later groot zou zijn, wilde ik me daar ook heel graag in mengen. Nu ik zelf ook ruime ervaring heb opgedaan als bestuurder, vind ik de politiek nog altijd even leuk. In het nieuws kan iedereen lezen dat ik zowel persoonlijk als professioneel een heel bewogen periode achter de rug heb, maar ik ben heel dankbaar dat de partij heeft besloten om mij tot provinciaal lijsttrekker van de Staatkundig Gereformeerde Partij te benoemen. Ik zal ook altijd bereid blijven om me te verantwoorden over mijn eigen integriteit. Want het steekt me echt dat het vertrouwen in de overheid zo laag is. Als coalitie en als Staten moeten we dat vertrouwen terugwinnen en zelf ook uitstralen. In een goede samenwerking met elkaar, maar ook met de pers.''

Welke koers van Flevoland wilt u graag kantelen?

''De landbouw en de visserij zitten echt in de hoek waar de klappen vallen. Kijk maar naar wat de PAS-melders is overkomen. Ik vind echt dat de provincie zich moet inzetten om die ondernemers zo snel mogelijk te legaliseren. Nu ik Statenlid wil worden en de belangen van alle Flevolanders hoop te kunnen vertegenwoordigen, komt dat onderwerp natuurlijk steeds dichterbij huis voor mij. De vissersvloot in het IJsselmeer ligt natuurlijk ook bij me om de hoek. Vanuit de RegioDeal ligt nog steeds vijf miljoen op de plank. Daar moet nu eindelijk eens een plan voor komen, gericht op innovatie en duurzaamheid van onze kleine vloot. Niet ver daarvandaan loopt natuurlijk de N50. Daar moeten we de komende tijd ook echt aandacht aan schenken. Niet alleen aan de veiligheid, maar ook zeker aan de doorstroming. Kijk nu toch eens hoe veel Flevolanders daar iedere ochtend in de file staan. Daar moet echt iets aan gebeuren.''

Welke kant van Flevoland wilt u graag koesteren?

''Onze vruchtbare landbouw. Daar wordt echt veel te gemakkelijk mee omgesprongen. Men heeft de mond vol over een superkazerne bij Zeewolde en wijst daar nota bene de allervruchtbaarste landbouwgrond van Nederland voor aan. Dat kan niet, vind ik. Je kunt die akkers niet zomaar lukraak opofferen. En als je dat dan wel moet doen, betrek daar dan de boeren bij. Laten we niet zomaar zelf allerlei mooie plannen presenteren tijdens een voorlichtingsavond, maar de agrariërs echt inspraak geven. Zij zijn de pioniers van Flevoland en die moeten we koesteren.''