Interview met Wout Jansen

Wie is Wout Jansen? En welke koers wil hij graag varen? Kom alles over hem te weten in dit interview.

Wie is Wout Jansen?

''Al bijna veertig jaar lang ben ik nauw betrokken bij de politiek in Flevoland. Tijdens de vorige verkiezingen deed ik mee namens O.P.A, in de volksmond OPA genoemd. Die ouderenpartij is helaas ter ziele gegaan, maar een tijdje geleden werd ik uitgenodigd om als steunfractielid zitting te nemen in de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF), een platform van twaalf regionale partijen in de Eerste Kamer. Vanuit die samenwerking zijn we in deze provincie begonnen met Sterk Lokaal Flevoland. Los van landelijke politieke kleuren, maar met een benadering die de gewone burger aanspreekt. Wij willen dat de besluiten in de provincie Flevoland van onderop worden genomen en niet van bovenaf. Als de inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven niet mee hebben kunnen praten, moet het voorstel terug naar de tekentafel. Wees dus eerlijk en speel geen politieke spelletjes meer. De beloftes die gedaan worden, moeten nu eindelijk gewoon eens nagekomen worden. Daarom wil ik nog eens vier jaar de politiek in.''

Welke koers van Flevoland wilt u graag kantelen?

''Ik kan mij gruwelijk ergeren aan de arrogantie van de macht. Zoals laatst bijvoorbeeld toen de plannen voor een grote defensiekazerne werden aangekondigd. ‘Hier komt een groot gebouw te staan, wilt u even verhuizen.’ Dat moet heel anders en dat kan ook heel anders. Doe nou eerst eens een fatsoenlijk draagvlakonderzoek. Je krijgt als provincie een verzoek van Defensie, schuift vervolgens met de betrokken gemeenten om tafel en brengt het idee dan in de gemeenteraad. Daar nodig je ook alle anderen uit voor wie de komst van deze kazerne gevolgen heeft. Dan ontdek je vanzelf op welk draagvlak het plan mag rekenen. Nog steeds kan het dan natuurlijk zo zijn dat je mensen teleurstelt met de keuze die je maakt. Maar dan heb je hen wel gesproken en de redenen gehoord. Je blijft niet alleen maar praten, maar biedt een luisterend oor.''

Welke kant van Flevoland wilt u graag koesteren?

''Het groenblauwe karakter van de provincie. Als ik tegenwoordig over de Vogelweg rijd, zie ik alleen maar lelijke windmolens die al vijftien tot twintig jaar draaien. Opschalen lukt de provincie wel, maar van het saneren is nooit veel terecht gekomen. Maak Flevoland dus weer mooi, zoals het twintig jaar geleden was. Want van dat Flevoland ben ik gaan houden.''