Geodata

Provincie Flevoland stelt een aantal datasets met geo-informatie beschikbaar. Deze datasets zijn te vinden op het Georegister en het  Nationaal Georegister. In het Georegister vind je allerlei datasets van de provincie Flevoland, het Nationaal Georegister is de catalogus van geodatasets in Nederland. Voor Europa is het de toegangspoort naar de nationale INSPIRE-data. Ook de provincies maken hun provinciale geo-informatie op een duidelijke en gestructureerde wijze vindbaar via het Nationaal Georegister.

Digitoegankelijkheid

Heeft u moeite met het lezen of begrijpen van de kaart(en)? Neem dan contact op met ons via 0320 - 265 265 of geo@flevoland.nl.