Geluidsbelasting

Provincie Flevoland heeft de geluidsbelasting in kaart gebracht van alle provinciale wegen in Flevoland. Dit betekent dat er berekend is hoeveel geluid er gemiddeld geproduceerd wordt op de weg, door het verkeer dat eroverheen rijdt en wat de omgeving hiervan merkt. Wettelijk is het verplicht om dit te doen bij wegen waar jaarlijks meer dan 3 miljoen voertuigen overheen rijden, maar de provincie wilde graag weten hoe groot de geluidsbelasting van alle provinciale wegen is. Zo is het mogelijk om te zien welke woningen een hoge geluidsbelasting hebben.