Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Provincie Flevoland heeft professionele inkoop en aanbesteding hoog in het vaandel staan. Als overheidsinstantie heeft de provincie de verantwoordelijkheid om de relevante (Europese) wet- en regelgeving na te leven, integriteit te waarborgen, transparant te zijn, doelmatigheid na te streven en verantwoording af te leggen over de besteding van publieke gelden. Gedupeerde Staten hebben op 30 oktober 2023 nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid van provincie Flevoland vastgesteld. Klachten over aanbestedingen kunt u indienen via kmpa@flevoland.nl.

Downloads