Aanleggen van kabels/leidingen in provinciale (vaar)weg

Wilt u kabels of leidingen aanleggen of verleggen in of onder een provinciale weg of vaarweg? Dan heeft u daar toestemming voor nodig van de eigenaar of beheerder van de weg of vaarweg waar het om gaat. Als dat de provincie is, kunt u het verzoek bij ons indienen.

Product formulier(en)

Welke regels gelden voor u?

Om een ontheffing van ons te krijgen, gelden er een aantal voorwaarden:

  • de weg of vaarweg is in beheer bij de provincie;
  • wilt u meerdere projecten uitvoeren, dan moet u per project een aanvraag doen. Deze vraagt u per stuk bij ons aan;

Hoe lang duurt het?

We hebben maximaal 8 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend vanaf het moment dat wij de aanvraag hebben ontvangen. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Tot alle informatie compleet is, ligt het proces stil. Daarom tellen wij deze tijd bij de doorlooptijd op.

Hoe werkt het?

Gebruik voor het aanvragen van dit product het aanvraagformulier. Wij helpen u graag bij het invullen van dit formulier. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u bellen met 0320 - 265 566 en vragen naar een medewerker van Infra JAB van de afdeling Infrastructuur.

Op het aanvraagformulier staat welke bijlagen u samen met het formulier bij ons moet indienen.

Aan deze ontheffing zijn kosten verbonden, zogenaamde leges. De hoogte van de leges staan in de Legesverordening Flevoland.

Laatst aangepast: 01-02-2023