Badinrichting, ontheffing voorschriften

Badinrichtingen moeten voldoen aan eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. Onder een badinrichting vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings, sauna's, peuterbaden) en medische baden. Een badinrichting mag pas open voor het publiek als aan alle eisen is voldaan. Soms kunt u een vrijstelling van 1 of meerdere voorschriften aanvragen. Bijvoorbeeld als u gaat verbouwen. Dan vraagt u een vrijstelling voor de periode totdat nieuwbouw of verbouw heeft plaatsgevonden. U kunt een ontheffing aanvragen bij de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek.

Welke regels gelden voor u?

De houder van een badinrichting kan een ontheffing aanvragen.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek.

Hoe lang duurt het?

De Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek neemt binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek een beslissing. De gemeente krijgt een mededeling over het besluit.

Hoe werkt het?

Stuur bij de aanvraag ook de reden waarom u vrijstelling wilt mee.

Laatst aangepast: 10-05-2021