Zwembad openen, wijzigen of uitbreiden

Als u een zwembad wilt beginnen, moet u dat melden bij deOmgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Een wijziging of uitbreiding moet u ook melden. Onder de meldingsplicht vallen: openbare zwembaden en semi-openbare zwembaden in bijvoorbeeld hotels, campings en sauna's, peuterbaden, medische baden en badinrichtingen in oppervlaktewater.

Product formulier(en)

Welke regels gelden voor u?

De wet verplicht u bij het oprichten, wijzigen of het uitbreiden van een badinrichting een melding te maken bij de provincie.

De provincie Flevoland heeft het toezicht op de hygiëne en de veiligheid op de zwembaden overgedragen aan de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek.

Contact

U doet uw melding bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

Hoe lang duurt het?

Doe de melding op tijd. Dit moet uiterlijk 3 maanden voor u de omgevingsvergunning voor het bouwen aanvraagt.

Hoe werkt het?

Gebruik voor de melding het meldingsformulier.

Meer informatie

Laatst aangepast: 02-02-2023