Bodemsanering, instemming evaluatieverslag

Als u van plan bent een (gedeeltelijke) bodemsanering of verplaatsing van verontreinigde grond te gaan uitvoeren, moet u dit melden. Zie 'Besluit uniforme saneringen, BUS-melding' voor meer informatie. In bepaalde gevallen moet u om instemming vragen van de provincie.

Na afloop van de sanering schrijft u een evaluatieverslag. Soms is ook een nazorgplan nodig. Bijvoorbeeld als na de sanering verontreiniging is achtergebleven in de bodem en in het evaluatieverslag staat dat maatregelen nodig zijn om de bodem te beschermen. Deze moet u ter beoordeling naar de provincie sturen.

Met behulp van een internetapplicatie kunt u zelf kosteloos een rapportage opvragen van een perceel. In de rapportage wordt het historisch bodemgebruik, een eventuele bodemverontreiniging, de beschikbare bodemonderzoeken en de stand van zaken van het betreffende perceel getoond.

Welke regels gelden voor u?

U stuurt een evaluatieverslag naar de provincie als u klaar bent met de sanering.

Contact

Als u bodemverontreining constateert, kunt u dat melden bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Geef ook door wanneer u start met de sanering en wanneer de sanering is beëindigd. Gebruik hiervoor de meldingsformulieren.

Hoe lang duurt het?

U doet de melding 2 weken voor u start met de sanering.

Bent u klaar met de sanering? Geef dit binnen 1 week door. Daarnaast dient u binnen 13 weken het evaluatieverslag en eventueel het nazorgplan in.

De provincie ontvangt uw verslag uiterlijk 8 weken na afloop van de sanering.

Hoe werkt het?

Het verslag bevat:

  • de gerealiseerde aspecten van de sanering zoals de soort verontreiniging en hoe ernstig de verontreiniging is
  • het resultaat van de sanering
  • de gegevens die de milieukundige begeleider verzameld heeft

Wilt u na goedkeuring van uw saneringsplan het plan wijzigen? Dan moet u dit melden. Gebruik hiervoor het meldingsformulier.

U kunt starten met de sanering zodra u de definitieve instemming heeft. Na de sanering moet u een evaluatieverslag indienen. Blijft er na de sanering restverontreiniging achter? Dan moet u ook een nazorgplan indienen. 

Meer informatie

Laatst aangepast: 02-02-2023