Groene daken en gevels, subsidie

HET SUBSIDIEPLAFOND IS BEREIKT.
U kunt momenteel geen subsidie meer aanvragen.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe regeling die naar alle waarschijnlijkheid in 2024 open zal gaan.
Houd voor meer informatie deze website in de gaten.

Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van het aanleggen van groene daken op panden en groene gevels aan panden in de bebouwde kom teneinde een bijdrage te leveren aan het beperken van wateroverlast, het verhogen van de biodiversiteit, het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en het verminderen van CO2-emmissies door energiebesparing.

Welke regels gelden voor u?

Om een subsidie aan te vragen voor een groen dak en/of groene gevel dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze kunt u uitgebreid lezen in onze regels:

 • de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012).
 • de subsidieregeling ‘Nadere regels Groene daken en gevels 2021.

Hieronder staan enkele belangrijke voorwaarden:

 • Het dak en/of de gevel van het pand is gelegen binnen de bebouwde kom in Flevoland.
 • De werkzaamheden starten pas nadat u een besluit op uw subsidieaanvraag ontvangen.
 • De werkzaamheden worden in principe uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf of een gecertificeerd persoon.
 • Het aan te leggen groene dak is minimaal 30m2.
 • De aan te leggen groene gevel is minimaal 10m2.
 • Het groene dak en/of groene gevel voldoet aan de technische voorwaarden.
 • Het groene dak en/of groene gevel moet minimaal zeven jaar in stand blijven.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van eventuele vergunningen en de geschiktheid van het dak.
 • De subsidie bedraagt per initiatiefnemer maximaal € 10.000 voor een groen dak en € 10.000 voor een groene gevel.

Welke documenten heeft u nodig?

 • Een kleurenfoto (indien mogelijk met tijdsindicatie) van het dak en /of gevel waarop het groene dak wordt aangelegd en/of de groene gevel wordt aangebracht. Uit de foto van de gevel moet blijken dat de gevel vanuit de openbare ruimte zichtbaar is.
 • Een situatietekening (u kunt hiervoor Google Earth gebruiken) of ontwerp van het toekomstige groene dak en/of groene gevel, inclusief beplantingsplan.
 • Een kopie bankafschrift of bankpas waaruit blijkt wat uw bankrekeningnummer is.
 • Een eigendomsbewijs of een ondertekende toestemming van de eigenaar.

Afhankelijk van de activiteiten vragen wij ook:

 • Bij een groen dak: het aantal m2 dakoppervlak, het waterbergend vermogen in L/m2, de hellingshoek van het dak, de laagopbouw van het groene dak.
 • Bij een groene gevel: het aantal m2 geveloppervlak en de toe te passen verticale constructie.
 • Is het aan te vragen bedrag € 2.500 of meer? Dan verwachten wij ook:
 • Een mede door de aanvrager ondertekende offerte van een gecertificeerd bedrijf dat het groene dak en/of gevel gaat aanleggen.
 • Een kopie van het BRL-certificaat (Beoordelingsrichtlijn Dak- & Gevelbegroening, verschaft door Stichting Groenkeur) of een kopie van een certificaat Dak- en Gevel Basismedewerker/Gevorderde of medewerker Dak- en Gevelbegroening aanleg.

Afhankelijk van de aanvrager vragen wij ook:

 • Aanvraag namens een wijk- of buurtverband: een door alle partijen ondertekende samenwerkingsverklaring (wijk-/buurtverband). Toevoegingen achteraf zijn niet toegestaan.
 • Aanvraag namens een VvE: een rechtsgeldig VvE-besluit waaruit blijkt dat de VvE instemt met de subsidieaanvraag.

Contact

Heeft u inhoudelijke vragen over de subsidieregeling? Stuur dan een e-mail naar ons subsidiebureau via subsidieaanvragen@flevoland.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Bel dan met een medewerker van het subsidiebureau van de afdeling Strategie & Beleid, telefoonnummer 0320 – 265 213. We helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

Als u een volledige aanvraag heeft verzonden hebben we maximaal 8 weken nodig om uw aanvraag af te handelen. We streven naar een snellere afhandeling. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

Hoe werkt het?

Wilt u subsidie aanvragen? Hieronder leest u hoe het werkt.

Meer informatie

Laatst aangepast: 31-07-2023