Ontgronding, schadevergoeding

U kunt een schadevergoeding aanvragen voor schade die u lijdt door een ontgrondingsvergunning. Schade kunt u lijden, omdat u een vergunning aangevraagd heeft, maar deze niet krijgt.
Ook kunt u schade lijden, omdat de vergunning wordt ingetrokken of gewijzigd.
Bent u niet de houder van de vergunning, maar lijdt u wel schade? Dan kunt u ook een schadevergoeding aanvragen.
De provincie kan een extern bureau om advies vragen over uw aanvraag.

Schadevergoedingsverzoeken worden beoordeeld met toepassing van de Circulaire schadevergoedingen.

Welke regels gelden voor u?

U kunt een schadevergoeding aanvragen in de volgende gevallen:

  • U heeft een ontgrondingsvergunning aangevraagd.
  • U bent houder van een vergunning.
  • U heeft uw zienswijze ingediend tegen een ontgrondingsvergunning.
  • U lijdt schade vanwege een ontgrondingsvergunning. Dit geldt ook voor schade die u in het verleden geleden heeft of in de toekomst zult lijden door een ontgrondingsvergunning.
  • De schade hoort redelijkerwijs niet of gedeeltelijk voor uw rekening te komen.
  • De schade is niet of niet voldoende op andere wijze verzekerd.

Contact

U vraagt de schadevergoeding aan bij de provincie. Dit is de provincie die de beslissing heeft genomen over de ontgrondingsvergunning.
Heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de beslissing genomen? Dan vraagt u de schadevergoeding daar aan.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Hoe lang duurt het?

De provincie neemt binnen een termijn van 4 maanden een besluit over uw aanvraag. Als extra onderzoek nodig is, wordt de beslistermijn 7 maanden.

Laatst aangepast: 03-06-2022