Ontgronding, vergunningvrij

U heeft een ontgrondingsvergunning nodig als u de bodem wilt gaan afgraven. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. Haalt u een grondlaag weg, zoals klei, veen, zand of grind? Dan hoeft u soms geen vergunning aan te vragen. Voorbeelden van deze vrijgestelde ontgrondingen zijn:

  • grondwerken voor bouwwerken, funderingen (draagconstructies van gebouwen) en infrastructuur zoals wegen of het spoor;
  • graven uitgraven en ruimen;
  • archeologische opgravingen;
  • landbouw, tuinbouw en bosbouw;
  • bepaalde natuurontwikkelingsprojecten; en
  • zogenaamde functionele ontgrondingen ( dit zijn ontgrondingen waarbij het creëren van een bepaalde functie, bijvoorbeeld een ecologische verbindingszone, het doel is).

Kijk voor meer informatie over ontgrondingen bij 'Ontgrondingsvergunning' in dit loket.

Welke regels gelden voor u?

De volgende ontgrondingsvoorwaarde is van toepassing:

  • Uw werkzaamheden passen binnen het natuurbeleid van de provincie.

Contact

Neem voor meer informatie over ontgrondingen contact op met de omgevingsdienst. Mail uw vraag naar info@ofgv.nl. Of bel 088 6333 000.

Hoe lang duurt het?

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Meer informatie

Laatst aangepast: 14-10-2022