Onttrekken van grondwater te gebruiken als grondstof of gietwater, melding

Voor het onttrekken van grondwater is een watervergunning nodig van het waterschap. Als u voor uw bedrijf grondwater wilt onttrekken, bijvoorbeeld voor gebruik als grondstof of als gietwater, dan moet u een vergunning aanvragen. In bepaalde gevallen kunt u volstaan met een melding.

Er zijn uitzonderlijke gevallen waarbij u ook toestemming moet aanvragen bij de provincie.

Welke regels gelden voor u?

U moet een vergunning aanvragen of een melding doen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • u wilt voor uw bedrijf grondwater uit de bodem halen als grondstof of gietwater
 • u wilt geen water onttrekken voor openbare drinkwatervoorziening
 • u wilt geen water onttrekken voor koude-/warmteopslag
 • uw onttrekking voor grondstof is kleiner dan 150.000 kubieke meter per jaar
 • u voldoet aan de algemene regels van het waterschap
 • pas wanneer u toestemming heeft ontvangen van het waterschap, kunt u uw activiteiten starten

Bevoegd gezag
Voor het onttrekken van grondwater heeft u een watervergunning nodig van het waterschap. In een klein aantal gevallen moet u ook toestemming krijgen van de provincie. Hieronder kunt u zien voor welke gevallen u toestemming nodig heeft van de provincie.

Provincie:

 • industriële onttrekkingen groter dan 150.000 kubieke meter per jaar
 • openbare drinkwatervoorziening
 • koude-/warmteopslag

Waterschap:

 • industriële onttrekkingen kleiner dan 150.000 kubieke meter per jaar
 • bronbemalingen
 • beregening
 • grondwateronttrekkingen voor saneringen

Melding of watervergunning
Voor sommige veel voorkomende werkzaamheden is een schriftelijke melding voldoende.

Melding
Het waterschap kan regels opstellen. Voldoet u hieraan? Dan hoeft u de onttrekking alleen schriftelijk te melden aan het waterschap.

Watervergunning
Voldoen uw werkzaamheden niet aan de algemene regels? Eventueel kan er een watervergunning worden verleend. Zie product Onttrekken van grondwater voor grondstof of gietwater, watervergunning.

Het waterschap denkt met u mee
Vraagt u voor het eerst een grondwateronttrekking aan? Neem contact op met het waterschap. Dat bevordert een vlotte afhandeling.
In geval van twijfel: neem altijd contact op met het waterschap. Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Contact

U vraagt toestemming aan bij het waterschap of in sommige gevallen bij de provincie.

Meer informatie

Wet- en regelgeving

Laatst aangepast: 17-11-2022