Toekomstbestendig Maritiem Cluster Urk, subsidie

Het Maritiem Cluster Urk draagt bij aan de structuurversterking van de regio op het gebied van nautische en maritieme diensten en producten.

Het cluster is de motor van de brede welvaart op Urk en in de regio, een hefboom voor een sterkere economie en een vliegwiel voor meer innovatiekracht. Het Maritiem Cluster Urk staat onder druk vanwege externe invloeden zoals de Brexit, het verbod op pulsvisserij en de aanlandplicht. Ook is er de noodzaak om te verduurzamen.

Omdat groei, verbreding en vernieuwing van het cluster cruciaal zijn om in de toekomst concurrentiekrachtig te blijven, zijn hierover afspraken gemaakt in de Regio Deal Noordelijk Flevoland, in 2019 ondertekend door het Rijk en de Regio. Voor het onderdeel duurzame inrichting bedrijventerrein heeft provincie Flevoland de subsidieregeling ‘Toekomstbestendig Maritiem Cluster Urk – duurzame inrichting Port of Urk’ ingesteld.

Welke regels gelden voor u?

Om een subsidie aan te vragen voor ‘Mede mogelijk makendient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze kunt u lezen in onze regels:

 • de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012).
 • de subsidieregeling ‘Toekomstbestendig Maritiem Cluster Urk - duurzame inrichting bedrijventerrein Port of Urk’.

Hieronder staan enkele belangrijke voorwaarden:

 • Subsidie kan alleen worden aangevraagd door gemeente Urk of een onderneming;
 • Voor het uitvoeren van de activiteiten moet overleg zijn geweest met en draagvlak zijn bij de omgevingspartijen;
 • Er is sprake van tenminste 50% eigen financiering van de aanvrager en/of samenwerkingspartners op de subsidieaanvraag;
 • Er moet sprake zijn van een duidelijke relatie met het provinciaal beleid en de activiteiten moeten betrekking hebben op de duurzame inrichting van het bedrijventerrein Port of Urk zoals beschreven in de Regio Deal tussen Rijk en Regio.

Welke documenten heeft u nodig?

 • Projectplan, (inclusief begroting) waarin beschreven wordt hoe het project bijdraagt aan de duurzame inrichting van het bedrijventerrein Port of Urk en voldoet aan de gestelde criteria van artikel 10 lid c;
 • Verklaring gemeente Urk waaruit draagvlak voor de plannen blijkt indien een andere partij dan gemeente Urk de aanvraag doet;
 • Samenwerkingsverklaring indien er sprake is van een samenwerkingsverband bij de uitvoering van het project;
 • Machtiging van een onderneming om -in geval van een samenwerkingsverband- namens de andere ondernemingen een aanvraag in te dienen;
 • Cofinancieringsverklaring van de aanvrager en eventuele partners en de stand van zaken daarvan;
 • Een btw-verklaring (indien u de btw niet kunt verrekenen of terugkrijgen);
 • Een machtigingsformulier (indien u als intermediair de aanvraag indient).

Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Dan verwachten wij ook:

 • Een recent vastgestelde jaarrekening (geldt nier voor gemeente Urk);
 • Statuten van de organisatie (geldt niet voor gemeente Urk);
 • Een kopie van een recent bankafschrift of bankpas (geldt niet voor gemeente Urk).

Contact

Heeft u inhoudelijke vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met Rico Vittali van de afdeling Gebiedsprogramma’s en Europa, telefoonnummer 0320 – 265384 of per e-mail Rico.Vittali@flevoland.nl.
Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Bel dan met een medewerker van het subsidiebureau van de afdeling Strategie & Beleid, telefoonnummer 0320 – 265 213.
We helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

Als u een volledige aanvraag heeft verzonden hebben we maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen. We streven naar een snellere afhandeling. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan bericht.

Hoe werkt het?

Wilt u een subsidie aanvragen? Lees hieronder hoe het werkt.

 1. Lees onze regels in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 en de subsidieregeling Toekomstbestendig Maritiem Cluster Urk - duurzame inrichting bedrijventerrein Port of Urk’.
 2. Gebruik het aanvraagformulier op deze pagina.
  Vul het formulier in en verstuur het vanaf 1 april 2022 tot 1 oktober 2022.
 3. Upload de bijlagen of verstuur ze per post naar:
  Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
  Afdeling Gebiedsprogramma’s en Europa
  o.v.v. regeling ‘Duurzame inrichting bedrijventerrein Port of Urk’
  Postbus 55
  8200 AB Lelystad
 4. U ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging zodra uw aanvraag goed is ontvangen.
  Als uw aanvraag niet compleet is, ontvangt u van ons binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag een bericht.

Meer informatie

Laatst aangepast: 31-07-2023