Van asbest naar duurzaam dak, subsidie

Flevoland wil de koppeling maken tussen energietransitie en de uit te voeren asbestsaneringen. Asbestsanering biedt een geweldige kans om de transitie naar een duurzame energiehuishouding aan te jagen. De regeling Van asbest naar duurzaam dak geeft invulling aan de provinciale inzet voor de komende jaren voor een deel van de energietransitie.
LET OP: 31 december 2022 is de uiterste datum om een aanvraag in te dienen.

Beschikbaarheid van transportcapaciteit

De netbeheerder kan een indicatie geven van de beschikbaarheid van transportcapaciteit op het deel van het elektriciteitsnet dat voor uw bedrijf van toepassing is. U kunt zelf via www.liander.nl/transportcapaciteit/flevoland kijken welke indicatie er voor uw locatie wordt gegeven.

Deze indicatie kan niet worden opgevat als een garantie van de netbeheerder dat de aansluit- en transportcapaciteit ten tijde van de realisatie en in gebruikname van uw geplande productie-installatie nog beschikbaar is. De netbeheerder zal deze transportindicatie niet afgeven als op het moment van het verzoek al bekend is dat er onvoldoende transportcapaciteit beschikbaar.

De subsidieaanvrager is zelf verantwoordelijk voor het tijdig sluiten van de overeenkomsten met de netbeheerder voor:

 • De realisatie van de aansluiting van de geplande productie-installatie op het elektriciteitsnet;
 • De voor de invoeding noodzakelijke aansluit- en transportdiensten (aansluit- en transportovereenkomst) na ingebruikname van de aansluiting.

 

Welke regels gelden voor u?

Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden. Deze staan in de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012) en in nadere regels ‘Van asbest naar Duurzaam dak 2019-2022’.

Doel van de regeling is het stimuleren van het verduurzamen van daken. De subsidie wordt alleen gegeven indien de zonnepanelen, eventueel aangevuld met dakisolatie nog gerealiseerd moeten worden na de datum van de aanvraag van de subsidie.

Op hoofdlijn zijn de belangrijkste criteria:

 • De aanvraag om subsidie wordt ingediend in de periode van 1 april 2019 tot en met 31 december 2022;
 • Alleen asbest van het dak wordt gebruikt voor de grondslag van de berekening;
 • Het asbest van het dak is na 1 januari 2016 verwijderd of moet op het moment van aanvragen nog worden verwijderd;
 • Het totaal aantal Wattpiek (Wp) van de nieuwe te plaatsen zonnepanelen bedraagt minimaal 1.500Wp bij een asbestdak van 250m2 of kleiner;
 • Het totaal aantal Wp van de nieuwe te plaatsen zonnepanelen bedraagt minimaal 5.000Wp bij een asbestdak groter dan 250m2;
 • Zonnepanelen worden geplaatst nadat de aanvraag is ingediend;
 • Als subsidie wordt gevraagd voor isolatie (altijd samen met zonnepanelen) dan wordt de isolatie aangebracht nadat de aanvraag is ingediend;
 • De isolatie heeft een minimale RD-waarde van 3.5 m2 K/w;
 • De maximale subsidie is € 25.000 per aanvrager over een periode van 2 jaar.

In de nadere regels ‘Van asbest naar duurzaam dak’ staan de criteria specifieker uitgewerkt alsmede de documenten die u moet toevoegen bij uw aanvraag.

Contact

Heeft u vragen over de regeling. Of heeft u hulp nodig bij invullen aanvraagformulier? Neem dan contact op met de afdeling Strategie en Beleid, telefoonnummer 0320- 265 213. Wij helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

We hebben maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend na ontvangst van uw volledige aanvraag. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

Hoe werkt het?

Wilt u een subsidie aanvragen? Hieronder leest u hoe het werkt.

 1. Neem kennis van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 (ASF 2012) en de nadere regels ‘Van asbest naar Duurzaam dak 2019-2022’. Hierin zijn onze regels opgenomen.
 2. Gebruik voor het aanvragen van een subsidie het aanvraagformulier op deze pagina.
 3. De subsidieaanvraag dient u tijdens de looptijd van de regeling in, dat willen zeggen tussen 1 april 2019 en 31 december 2022.

Het aanvraagformulier wordt digitaal verzonden. Bijlagen kunt u uploaden of per post versturen naar:

Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland
Afdeling Strategie en Beleid
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Meer informatie

Laatst aangepast: 19-09-2022