Wedstrijden (vaar)weg, ontheffing

Wanneer u op de openbare weg een wedstrijd met voertuigen wilt houden bent u verplicht daarvoor ontheffing aan te vragen bij de beheerder van die weg. De ontheffing wordt alleen verleend wanneer er is aangetoond dat maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat deelnemers en organisatoren onverzekerd zijn (als bedoeld in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen).

Ook wanneer u een wedstrijd wilt houden op de provinciale vaarweg moet u een ontheffing aanvragen.

Welke regels gelden voor u?

U kunt een ontheffing aanvragen als het volgende van toepassing is:

  • u wilt een wedstrijd organiseren waarbij gebruik wordt gemaakt van de openbare weg of vaarweg
  • u kunt aantonen dat er maatregelen zijn getroffen in de vorm van een WA-verzekering voor de aansprakelijkheid

Contact

U dient u aanvraag in via info@flevoland.nl

Hoe lang duurt het?

We hebben maximaal 13 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend vanaf het moment dat wij de aanvraag hebben ontvangen. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Tot alle informatie compleet is, ligt het proces stil. Daarom tellen wij deze tijd bij de doorlooptijd (van 13 weken) op.

Hoe werkt het?

In uw aanvraag staat het volgende beschreven:

  • de naam en het adres van de aanvrager
  • een omschrijving van het evenement
  • de datum en de duur van het evenement
  • het verwachte aantal bezoekers
  • een veiligheids- en maatregelenplan

Laatst aangepast: 20-05-2019