Wet natuurbescherming Houtopstanden

Het omhakken of rooien van bossen is niet zomaar toegestaan. Met bos wordt bedoeld een groep bomen of struiken, buiten de bebouwde kom van gemeenten, die:

  • een oppervlakte heeft van minimaal 1000 m2;
  • bestaat uit een of meer rijen van minimaal 21 bomen, gerekend over het totaal aantal rijen.

Dit moet u vooraf melden bij de provincie. De provincie kan u een kapverbod opleggen. Mag er wel worden gekapt, dan moet u meestal ook nieuwe bomen aanplanten. Heeft u een omgevingsvergunning nodig heeft voor andere onderdelen zoals milieu, bouwen of strijdig gebruik? Dit doet u bij de gemeente. Het aanvragen van deze vergunning en het indienen van een kapmelding moet u apart van elkaar doen. In de volgende situaties is het kappen van bomen niet meldingsplichtig:

  • binnen de bebouwde kom;
  • erven en tuinen;
  • fruitbomen en windschermen langs boomgaarden;
  • kweekgoed;
  • uit populieren of wilgen bestaande beplantingen langs (water)wegen (alleen als deze niet geknot zijn);
  • uit populieren of wilgen bestaande beplantingen in één rij langs landbouwgronden (alleen als deze niet geknot zijn);
  • naaldbomen, bedoeld als kerstbomen, als deze niet ouder zijn dan twintig jaar;
  • het dunnen van een houtopstand.

Welke regels gelden voor u?

Als u bossen mag kappen, dan moet u meestal dezelfde grond herbeplanten. Herbeplanten moet plaatvinden volgens de regels van de provinciale verordening.

Contact

Als u een vraag heeft over dit onderwerp of over de Wet natuurbescherming, mail deze dan naar wetnatuurbescherming@flevoland.nl. Of heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan contact met ons op, telefoonnummer 0320- 265 265. Wij helpen u graag verder.

Hoe lang duurt het?

Als u bossen mag kappen, dan moet u meestal dezelfde grond herbeplanten. Herbeplanten moet plaatvinden volgens de regels van de provinciale verordening. 

6 weken nadat de provincie uw kapmelding heeft ontvangen mag u het bos kappen, tenzij de provincie u een kapverbod heeft opgelegd. Als u een ontheffing wil van de herplantplicht op dezelfde locatie, dan dient u dit aan te vragen en het besluit van de provincie af te wachten.

Hoe werkt het?

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen, deze vindt u op deze pagina. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. U kunt inloggen met DigiD als burger of met eHerkenning als bedrijf. Heeft u al een aanvraag gedaan en wilt u zaken aanvullen, gebruik dan het formulier aanvullen.

Meer informatie

Laatst aangepast: 27-10-2022