Besluitenlijst 17 mei 2022

1 Reactie op tijdelijke extra inzet van pompstation Holk in Gelderland ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening

Portefeuillehouder:

Hofstra, H.J.

Beslispunten:

  1. In te stemmen met het tijdelijk afwijken van eerder gemaakte interprovinciale afspraken over de ruwwaterlevering van Zuidelijk Flevoland naar de provincies Gelderland en Utrecht, namelijk de tijdelijke extra inzet van pompstation Holk tot uiterlijk 31 december 2028.
  2. De provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel en drinkwaterbedrijf Vitens hiervan op de hoogte te stellen middels bijgevoegde brieven.

Samenvatting:

Gedeputeerde Staten van Flevoland stemmen in met de tijdelijke extra inzet van pompstation Holk in Gelderland om de openbare drinkwatervoorziening in de provincies Gelderland en Utrecht veilig te stellen. Deze maatregel is in strijd met eerder gemaakte interprovinciale afspraken over de benutting van het gezamenlijke grondwatersysteem. Maar in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld in tijden van extreme droogte, kan deze inzet nodig zijn. De tijdelijke extra inzet van pompstation Holk gebeurt vooruitlopend op structurele oplossingen en dient alleen te worden ingezet bij extreme piekvraag, wanneer de levering van drinkwater aan huishoudens in gevaar komt.

Download

Besluitenlijst 17 mei 2022

pdf - 81,44 kB
Open de pdf