Herzien besluit m.b.t. de afvalverwerkingslocatie Afvalzorg Zeeasterweg te Lelystad

Datum besluit

28 mei 2024

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van informatie met betrekking tot de afvalverwerkingslocatie Afvalzorg te Lelystad, heeft de provincie Flevoland besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.

Bijgevoegd

  • Herzien Woo-besluit (geanonimiseerd)
  • Alle documenten
  • Inventarisatielijst
Download

Herzien besluit

pdf - 201,47 kB
Open de pdf
Download

Inventarisatielijst

pdf - 80,54 kB
Open de pdf
Download

Alle documenten

pdf - 161,36 MB
Open de pdf