Woo-verzoek met betrekking tot PFAS-Oostervaart

Datum besluit 

16 april 2024

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid om openbaarmaking van informatie m.b.t. PFAS-Oostervaart waarover de Partij voor de Dieren vragen heeft gesteld aan de Gedeputeerde Staten op woensdag 31 januari 2024, heeft het college besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken met uitzondering van de daarin opgenomen persoons- en financiële gegevens van betrokkenen en persoonlijke beleidsopvattingen van medewerkers bestemd voor intern beraad.

Bijgevoegd 

  • Woo-besluit en inventarisatielijsten (geanonimiseerd)
  • Alle documenten geredigeerd deel 1
  • Alle documenten geredigeerd deel 2
Download

Besluit en inventarisatielijsten

pdf - 226,04 kB
Open de pdf
Download

Alle documenten, deel 1

PDF - 26,97 MB
Open de PDF
Download

Alle documenten, deel 2

PDF - 99,13 MB
Open de PDF