Woo-verzoek met betrekking tot rapportage kostenonderzoek zwerfafval

Datum besluit

27 mei 2024

Samenvatting

Naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) om openbaarmaking van informatie met betrekking tot alle documentatie en communicatie over de rapportage ‘Definitieve bevindingen kostenonderzoek zwerfafval: peiljaar 2021’, heeft het college van Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland besloten de gevraagde informatie, voor zover aanwezig, gedeeltelijk openbaar te maken.

Bijgevoegd

  • Woo-besluit (geanonimiseerd)
  • Alle documenten
Download

Besluit

pdf - 183,33 kB
Open de pdf
Download

Alle documenten

PDF - 9,57 MB
Open de PDF