Besluit vergunning Wet natuurbescherming voor de ontgronding van de vaargeul Enkhuizen - Lemmer

Provincie Flevoland heeft een besluit vastgesteld. Hiervoor hebben Gedeputeerde Staten op 10 augustus 2023, een besluit vastgesteld over de ontgronding van de vaargeul Enkhuizen - Lemmer. Met dit bericht laat provincie Flevoland u weten dat er misschien iets verandert in uw buurt.