Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de omgevingseffectrapportage Omgevingsvisie Flevoland Blik op de toekomst

Provincie Flevoland is van plan een omgevingseffectrapportage te laten maken voor een nieuwe omgevingsvisie voor de provincie. Hiervoor hebben Gedeputeerde Staten op 5 maart 2024 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, afgekort NRD, vastgesteld. In de NRD staat beschreven welke onderwerpen voor de omgevingseffectrapportage nodig zijn en hoe de onderzoeken zullen plaatsvinden.

Met dit bericht laat provincie Flevoland u weten dat deze concept-NRD ter inzage ligt van 7 mei 2024 tot en met 18 juni 2024 en dat eenieder gedurende deze periode hierop mag reageren. Dit heet het indienen van een zienswijze.