Kennisgeving Ontwerpbesluit vergunning Wet natuurbescherming voor kitesurfen en kitefoilen bij Trintelhaven

We zijn van plan een besluit voor kitesurfen en kitefoilen bij Trintelhaven te nemen. Hiervoor hebben Gedeputeerde Staten op 5 juni 2024, een ontwerpbesluit (3263010) vastgesteld. Met dit bericht laten wij u weten dat er misschien iets verandert in uw buurt. U mag hierop reageren. Dit heet het indienen van een zienswijze.