Nationaal MilieuProgramma (NMP)

Van woensdag 24 augustus tot en met dinsdag 4 oktober 2022 kunt u een reactie geven op de eerste contouren van het Nationaal MilieuProgramma (NMP). In het NMP komt te staan hoe het kabinet ervoor wil gaan zorgen dat in 2050 onze leefomgeving gezond, schoon en veilig is en dat milieurisico’s verwaarloosbaar zijn. Dit doet zij vanuit drie hoofdopgaven:

  • Vitale ecosystemen
  • Gezonde leefomgeving
  • Duurzame, circulaire economie

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Met een plan milieueffectrapportage worden mogelijke alternatieve beleidskeuzes vergeleken. De effecten op milieu, economie en andere effecten op onze leefomgeving worden hierbij in beeld gebracht. Op basis van de kennis van de effecten worden later in het proces de beleidskeuzes gemaakt die worden opgenomen in het NMP. De eerste stap van het plan m.e.r. betreft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD wordt beschreven wat de hoofdopgaven zijn voor het milieubeleid, hoe deze hoofdopgaven uitgewerkt gaan worden en hoe de mogelijke effecten in beeld gebracht gaan worden.

Participatiemogelijkheden Nationaal MilieuProgramma

Het vormgeven en uitwerken van het NMP kan en doet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat niet alleen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt samen met verschillende overheidspartijen en andere partijen zoals (koepelorganisaties vanuit) het kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, bewonersorganisaties en individuele inwoners. Een zienswijze indienen op de NRD en het Participatieplan is het eerste officiële participatiemoment. Hierna volgen er nog andere momenten waarop burgers en partijen die bij het NMP betrokken zijn, geraadpleegd worden. Hoe en op welke manier dit wordt gedaan, staat in het participatieplan.

Meer informatie?

Meer informatie vindt u op de website www.platformparticipatie.nl/nationaalmilieuprogramma. Ook kunt u de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het participatieplan van het Nationaal MilieuProgramma van woensdag 24 augustus tot en met dinsdag 4 oktober 2022 inzien op het provinciehuis van Flevoland. Hiervoor kunt u een afspraak maken door te bellen naar 0320-265213.