Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit verduurzaming woningen Lindenlaan 1 en 13 in Emmeloord (PMC-84531)

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 5.1 lid 2 onder g van de Omgevingswet voor een flora- en fauna-activiteit op 28 juni 2024 het besluit (kenmerk 3273745) hebben vastgesteld voor het opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuizen en het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van gewone dwergvleermuizen in verband met de verduurzaming van Lindenlaan 1 en 13 in Emmeloord.

Ter inzage

De omgevingsvergunning ligt vanaf 3 juli 2024 tot en met 14 augustus 2024 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Omgevingsvergunning

pdf - 224,65 kB
Open de pdf
Download

Aanvraag

pdf - 343,03 kB
Open de pdf
Download

Ecologisch onderzoek

pdf - 6,13 MB
Open de pdf
Download

Aanvullende vragen

pdf - 439,81 kB
Open de pdf
Download

Activiteitenplan

pdf - 2,29 MB
Open de pdf
Download

Voorstel posities vleermuiskasten

pdf - 120,11 kB
Open de pdf