Omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit ter voorkoming van schade door Holenduiven

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op basis van artikel 5.1 lid 2 onder g van de Omgevingswet voor een flora- en fauna-activiteit op 1 juli 2024 een Omgevingsvergunning (kenmerk 3287083) voor het doden van Holenduiven ter voorkomen van schade aan op een perceel met biologische bloemkool en broccoli langs de Harderringweg te Biddinghuizen, gedeeltelijk kadastraal perceel DTN01-F842 & DTN01-F982.

Ter inzage

Het besluit ligt vanaf 4 juli 2024 tot en augustus 15 augustus 2024 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad.

Download

Omgevingsvergunning

pdf - 106,58 kB
Open de pdf