Omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit voor het voorkomen van knobbelzwanenschade in Zeewolde

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 5.1 lid 2 onder g. van de Omgevingswet op 31 januari 2024 een vergunning aan de Faunabeheereenheid Flevoland hebben verleend. De vergunning afgegeven is afgegeven voor het doden van knobbelzwanen ter voorkoming van schade aan een aantal tarwepercelen aan de Dodaarsweg en Wulpweg te Zeewolde en loopt tot 15 maart 2024.

Ter inzage

De vergunning ligt vanaf 7 Februari 2024 tot en met 20 maart 2024 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Contact

Voor informatie over de inhoud of de procedure, kunt u terecht bij provincie Flevoland. Bel 0320 – 265 265 of mail naar natuurvergunning@flevoland.nl

Download

Omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit voor het voorkomen van knobbelzwanenschade in Zeewolde

pdf - 184,33 kB
Open de pdf