Ontwerp nadere regels invasieve exoten 2024-2025

Wij zijn van plan Nadere regels invasieve exoten op te stellen. Hiervoor hebben Gedeputeerde staten op 16 april 2024 een regeling vastgesteld. Met dit bericht laten wij u weten dat er misschien iets verandert in uw buurt. U mag hierop reageren. Dit heet het indienen van een zienswijze.