Wet natuurbescherming: ontheffing voor doden haas met geweer in fruitboomgaard Schollevaarweg Zeewolde

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.10 Wet natuurbescherming op 3 maart 2023 een ontheffing (kenmerk: 3086946) hebben verleend aan Faunabeheereenheid Flevoland voor het doden van een haas met geweer van één uur voor zonsopgang tot één uur na zonsondergang in een perceel met fruitbomen aan de Schollevaarweg te Zeewolde.       

Ter inzage

De ontheffing ligt vanaf 6 maart 2023 tot en met 14 april 2023 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem contact met ons op.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Ontheffing

pdf - 194,01 kB
Open de pdf