Wet natuurbescherming: ontheffing voor het realiseren van project Duin, een nieuwbouwwijk in Almere Poort

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.3, 3.8 en 3.10 Wet natuurbescherming op 15 januari 2024 een ontheffing (kenmerk 3200533) hebben verleend aan Gemeente Almere voor het verstoren van een rust- en verblijfplaats van de ransuil, het verstoren en vernielen van een rust- en verblijfplaats van de sperwer en voor het vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de wezel, bunzing en hermelijn vanwege de realisatie van project Duin, een nieuwbouwwijk in Almere Poort.

Ter inzage

De ontheffing ligt vanaf 17 januari 2024 tot en met 28 februari 2024 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem contact met ons op.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. In verband met het overgangsrecht wordt nog een ontheffing onder Wet natuurbescherming afgegeven.

Download

Ontheffing

pdf - 535,50 kB
Open de pdf
Download

Aanvraagformulier

pdf - 4,58 MB
Open de pdf
Download

Inventarisatie ecologie (geanonimiseerd)

pdf - 44,71 MB
Open de pdf
Download

Visiekaart deelgebiedsnamen (geanonimiseerd)

pdf - 9,44 MB
Open de pdf
Download

Activiteitenplan Muiderduin Almere (geanonimiseerd)

pdf - 17,92 MB
Open de pdf