Wet natuurbescherming ontheffing voor het renoveren en verduurzamen van woningen aan wooncomplex 4618 aan de Bovenloop te Almere

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.8 Wet natuurbescherming op 2 juli 2024 het besluit (kenmerk 3249379) hebben vastgesteld voor het verstoren en vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis, vanwege het renoveren en verduurzamen van wooncomplex 4618 aan de Bovenloop te Almere.

Ter inzage

De ontheffing ligt vanaf 4 juli 2024 tot en met 15 augustus 2024 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Ontheffing

pdf - 515,53 kB
Open de pdf
Download

Formulier

pdf - 502,58 kB
Open de pdf
Download

Quickscan

pdf - 2,52 MB
Open de pdf
Download

Machtigingsformulier

pdf - 96,48 kB
Open de pdf
Download

Activiteitenplan

pdf - 12,75 MB
Open de pdf