Wijziging ontheffing Wet natuurbescherming i.v.m. het verduurzamen van woningen in de Bouwmeesterbuurt in Almere

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.5 en 3.8 Wet natuurbescherming op 7 november 2022 een ontheffing hebben gewijzigd van Ymere i.v.m. het verduurzamen van woningen in de Bouwmeesterbuurt in Almere.

Ter inzage

De aanvraag, gewijzigde ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 8 november 2022 tot en met 19 december 2022 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, kunt u telefonisch contact opnemen met provincie Flevoland via 0320-265265.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Wet natuurbescherming wijziging ontheffing i.v.m. het verduurzamen van woningen in de Bouwmeesterbuurt in Almere

pdf - 61,64 kB
Open de pdf