Wet natuurbescherming: positieve weigering Heinsbroek C.V., Gruttoweg 54 te Zeewolde

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming op 19 augustus 2022 een vergunning (kenmerk 2999567) aan Heinsbroek C.V., Gruttoweg 54 te Zeewolde te hebben geweigerd, omdat de beoordeelde aanvraag niet vergunningplichtig is.

Ter inzage

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 augustus 2022 tot en met 30 september 2022 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem telefonisch contact met provincie Flevoland op via telefoonnummer 0320-265265. Tevens is het besluit voor een ieder toegankelijk via deze webpagina.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, hiertegen beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland. Dit kan door een brief te sturen naar Rechtbank Midden-Nederland:

Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

Zij die partij zijn in de hoofdzaak, kunnen bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank tevens een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

Download

Open het document bij deze ter inzage

pdf - 702,56 kB
Open de pdf