Geschiedenis van de Zuiderzee

Flevoland is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de Zuiderzee. Flevolanders wonen en werken op wat eens zeebodem was. De voormalige eilanden Urk en Schokland herinneren hier dagelijks aan, evenals Oud-Kraggenburg, de burchten van Kuinre, de namen van verdronken dorpen als Marknesse en van de oude zeedijken.

Scheepsarcheologie

Flevoland is bij uitstek de provincie van de scheepsarcheologie. Het scheepswrakkenkerkhof getuigt van het maritieme knooppunt dat de Zuiderzee ooit was. De honderden drooggelegde scheepswrakken vertellen een belangrijk hoofdstuk uit de Nederlandse geschiedenis, van de Hanzesteden, de opkomst van Amsterdam, de Gouden Eeuw en de handel en visserij op de Zuiderzee.