Tekst pdf samenvatting werksessie Ruimtelijk Economische Ontwikkeling

Op deze pagina leest u het tekstuele alternatief van de pdf samenvatting werksessies Ruimtelijk Economische Ontwikkeling.

Samenvatting

• Op pagina 1 van de samenvatting staat allereerst het logo van Provincie Flevoland, de afzender. Dan komt de titel van de werksessies: ‘samen werken aan ruimtelijk-economische ontwikkeling’. En de data van de sessies: 23 maart 2023 en 6 juli 2023. In de tekening zelf staat de weg die we volgen. De weg begint bij Provinciale Staten, deze stuurt op brede welvaart voor Flevolanders. Daarna volgt de stip op de horizon: Nieuw Economisch Beleid voor de periode 2023-2028. In de volgende tekening staan de 4 deelopgaven van het nieuw economisch beleid: verdienvermogen mkb, toekomstbestendig bedrijfsleven, ruimtelijk-economische ontwikkeling en menselijk en sociaal kapitaal. De weg gaat verder met de deelopgave ruimtelijk-economische ontwikkeling. Daar staan de 2 gespreksonderwerpen van de werksessies op een rij: 1. Toekomstbestendige werklocaties, 2. Bouwen aan bedrijventerreinen. De weg vervolgt met de rol van de provincie, het vervolg van het proces en de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. De weg eindigt met de oproep om de informatie te delen en de website www.flevoland.nl/economie te volgen.

• Op pagina 2 van de samenvatting staan de beelden en ideeën voor het gespreksonderwerp ‘Toekomstbestendige werklocaties’. De woorden en tekeningen gaan over de behoefteraming van bedrijventerreinen en kantoren, actuele ontwikkelingen en wat die van ons vragen, de topthema’s, wat nodig is om stappen te zetten en welke actuele thema’s daar een rol bij spelen en regionaal programmeren en lokaal maatwerk.

• Op pagina 3 van de samenvatting staan de beelden en ideeën voor het gespreksonderwerp ‘Bouwen aan bedrijventerreinen’. De woorden en tekeningen gaan over de ambities van de provincie voor bestaande en nieuwe werklocaties, hoe we samen regionaal programmeren, welke kwaliteiten belangrijk zijn voor een toekomstbestendig bedrijventerrein, wat in het Flevolandse DNA zit en welke profielen van bedrijventerreinen we in Flevoland (willen) zien.

• Op pagina 4 – de laatste pagina - van de samenvatting staat geschreven wie er bij de werksessies en aparte gesprekken waren en waarom. Aanwezig waren: Gemeenten, provincies, ministeries, regionale samenwerkingsverbanden, Horizon Flevoland, ondernemers(belangen)organisaties en Energie Expertisecentrum Flevoland. In een woordwolk staat waarom ze aanwezig waren. In de woordwolk zijn deze woorden het grootst: ruimtegebruik, samenwerking, kennis.