Werklocaties

Voor een goed functionerende economie en voor de aantrekkelijkheid van Flevoland, is het belangrijk dat er voldoende en flexibele ruimte is om te werken. Bedrijventerreinen, kantoren, woon-werklocaties en detailhandel moeten goed bereikbaar zijn, ook met het openbaar vervoer. De voorzieningen zoals winkels en scholen moeten op peil zijn, zodat de ondernemers en medewerkers daar naar behoefte gebruik van kunnen maken.

Herstructurering bedrijventerreinen

De provincie streeft ernaar om in samenwerking met de gemeenten zoveel mogelijk bestaande bedrijventerreinen te herstructureren. De herstructurering moet leiden tot toekomstbestendige terreinen voor een gezonde economie in Flevoland. De regeling Nadere regel Herstructureringsprojecten Flevoland 2017 is verlengd tot eind 2019.

Flevokust Haven

Flevokust Haven is een nieuwe, multimodale containerterminal en overslaghaven met een 'nat' bedrijventerrein voor de zwaardere milieucategorieën. Deze haven wordt gebouwd aan de noordkant van Lelystad.

Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

Binnen de gemeenten Urk en Noordoostpolder bestaat al meerdere jaren de wens om bij Urk een nieuwe buitendijkse haven te realiseren. De vraag naar het (ver)bouwen van steeds grotere jachten en werkschepen, wordt belemmerd door de beperkte bestaande kade- en milieuruimte en de ligging van de bestaande haven van Urk. De aanleg van een dergelijke servicehaven past bij het streven van provincie Flevoland om een aantrekkelijk vestigingsgebied te zijn voor bedrijven.