Win4All Flevoland

Win4All is een gezamenlijk en gedragen initiatief van bedrijfsleven, onderwijs, gemeenten en provincie Flevoland. Samen zetten we ons in voor ondernemerschap en economische groei in onze provincie. Om de groei in de regio te versterken hebben de partners vier grote uitdagingen geformuleerd:

  • Vergroten van toegang tot kapitaal
  • Behoud van talent voor Flevoland
  • Versterken van het imago van Flevoland
  • Krachtige ondernemersnetwerken

Win4All-Flevoland kent haar oorsprong in het economische programma van provincie Flevoland. Daarin is de ambitie geformuleerd om samen met de partners in de regio de schouders te zetten onder deze opgave. Met partners uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid zijn de handen ineen geslagen.

Board en supportteam

Win4All wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Board van Win4All-Flevoland. De ondersteuning en coördinatie van Win4All gebeurt via een supportteam. Het supportteam werkt voor alle partners in Win4All, ondersteunt de Board en helpt de projecten in de startfase van de grond te komen. U vindt meer informatie op de website van Win4All.nl