Vouchers Boerderij van de Toekomst

Op 4 januari 2021 zijn binnen het programma Kansen voor West de Vouchers Boerderij van de Toekomst opengesteld. Hiervoor is een budget beschikbaar van € 1.470.000 mede vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De vouchers zijn bedoeld om de innovatiecapaciteit van land- en tuinbouwsector te vergroten door de faciliteiten van de Boerderij van de Toekomst op laagdrempelige wijze toegankelijk te maken voor innovatieve ondernemers. 

Innovaties kringlooplandbouw

De openstelling is bedoeld voor alle ondernemers die innovaties willen ontwikkelen, testen en demonstreren die bijdragen aan kringlooplandbouw. Deze innovatieve ondernemers kunnen de vouchers bij Boerderij van de Toekomst inzetten om gebruik te maken van de faciliteiten en de daar aanwezige expertise en ondersteuning. 

Type vouchers

In de openstelling zijn 3 typen vouchers opgenomen:

  • Haalbaarheidsvoucher
  • R&D voucher
  • Pilotvoucher

Informatie en contact

Meer informatie over de vouchers staat op de website van Boerderij van de Toekomst. Bent u benieuwd of uw project past bij het innovatieprogramma? Neem dan contact op met de Boerderij van de Toekomst per mail: boerderijvandetoekomst@wur.nl, of telefonisch: 0320-29 11 98). De experts gaan graag met u het gesprek aan om te kijken of uw project past bij de doelstellingen en in aanmerking komt voor een van de vouchers. 

Europese vlag Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

 

Logo Kansen voor West