Voorafgaand aan de werkzaamheden nemen we contact op met omwonenden en bedrijven in de omgeving van de oevers waar we aan het werk gaan. Daarnaast stemmen wij onze werkzaamheden af met partners zoals het Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de beroeps- en recreatievaart. Zo weten we welke belangen er spelen en op welke locaties we rekening moeten houden met de aanwezigheid van vogels, dieren en nestplaatsen.

Definitief ontwerp

Wanneer alle onderzoeken zijn uitgevoerd en het definitieve ontwerp is opgesteld, starten we met de aanvraag van de benodigde vergunningen en met de aanbesteding van het werk. Daarna gaan we aan de slag om de oever te herstellen of te vervangen. Dit doen we samen met een aannemer die gespecialiseerd is in oeverwerkzaamheden.